پست ویژه

پستهای اخیر

نحوه ی بلند کردن صحیح و ایمن اجسام و بار های سنگین

اگر تجربه کمر درد داشته باشید، پس لذا می دانید که کمر درد تا چه حدی می تواند دردناک و وحشتناک باشد. آسیب های ناحیه ی کمر می تواند مانع از تلف شدن وقت کاری شما در سر کار، هزینه های درمانی بسیار بالا، تحمل درد های شدید و همچنین کاهش سطح کیفیت زندگی فرد شود.
عضویت در خبرنامه

آیاشما هم تلاش خود رابرای پیشگیری ازحوادث کرده اید؟

حفاظت فردی

نحوه ی بلند کردن صحیح و ایمن اجسام و بار های سنگین

اگر تجربه کمر درد داشته باشید، پس لذا می دانید که کمر درد تا چه حدی می تواند دردناک و وحشتناک باشد. آسیب های ناحیه ی کمر می تواند مانع از تلف شدن وقت کاری شما در سر کار، هزینه های درمانی بسیار بالا، تحمل درد های شدید و همچنین…

- Advertisement -

حوادث قابل پیش بینی اند. علل راشناسایی و حذف کنید.

اخبار ایمنی

آموزشی

محصولات حوزه ی ایمنی

ایمنی و بهداشت شغلی لازمه هرکاریست.