ایمنی و خطرات ناشی از ماشین آلات الکتریکی

ایمنی و خطرات ناشی از ماشین آلات الکتریکی

نکات ایمنی:

 • دستگاه ها و ماشین آلات الکتریکی که ظاهراً جریان الکتریکی آنها قطع شده می توانند بسیار خطرناک باشند.
 • بدون داشتن اجازه، هیچ گاه قفل یا در پوش روی تجهیزات الکتریکی را باز نکنید.
 • هرگز دستگاه و وسیله ی برقی که خراب است را باز نکنید.

دستگاه و وسایل الکتریکی می توانند بسیار خطرناک باشند

سالانه صد ها نفر به دلیل کار با ماشین آلات و تجهیزات برقی صدمه می بینند و حتی کشته می شوند. اکثر این موارد قابل جلوگیری می باشند. اگر با ماشین آلات برقی کار می کنید، پس بدون شک می دانید که کار با چنین ماشین هایی می تواند بسیار خطرناک باشد. اما هنوز کسانی هستند که نسبت به خیلی از مسائل غفلت می کنند. از جمله غفلت هایی که می توان بدان اشاره کرد:

 • قطع نکردن جریان الکتریکی، پس از انجام تعمیر و تمیز کاری
 • روشن کردن یک وسیله ی برقی به صورت تصادفی
 • عدم ایزوله و جداسازی وسیله ی برقی از منابع برقی پیش از شروع تعمیرات

حتی اگر با یک ماشین الکتریکی کار نمی کنید، این امکان وجود دارد که شما باز هم صدمه ببینید. دوست و همکار شما شاید نتواند جریان برق را قطع کند.

ماشین آلات الکتریکی

پیروی از روال های ایمنی معین

 • از آن جایی که ما به ایمنی شما اهمیت می دهیم، لذا در این جا با ارائه بعضی راه کار ها سعی داریم که خطراتی که در هنگام تنظیم، تعمیر کاری و تعمیر ماشین آلات الکتریکی که جان شما را تهدید می کند را کاهش دهیم.
 • این اقدامات می تواند شامل ایزوله کردن تجهیزات و وسایل برقی از منابع برقی شود و همچنین استفاده از قفل و برچسپ روی آنها. که فقط بعضی از افرادی که دانش و اجازه ی بر داشتن این قفل ها و پرچسپ ها را دارند می توانند این کار را انجام دهند.

روال ایمنی برداشتن قفل و برچسب روی دستگاه ها و ماشین آلات الکتریکی

 • در این جا به معرفی روال های ایمنی می پردازیم که فرد مجاز می تواند از آنها برای برداشتن قفل و برچسب روی دستگاه الکتریکی استفاده کند.
 • فرد مجاز و آموزش دیده باید پیش از گذاشتن قفل و برچسب ایمنی، این موضوع را به اطلاع همه برساند.
 • فرد مجاز باید سعی کند که از کنترل های اجرایی استاندارد مخصوص آن وسیله یا ماشین الکتریکی استفاده کند و همچنین سعی کند که وسیله یا دستگاه برقی را از منابع برق جدا کند.
 • هر فرد مجاز در هر تیم کاری، باید تمامی کنترل های برق را، شخصاً قفل کند و بر چسب بزند.
 • فرد دارای مجوز باید پیش از هر گونه اقدامی از دور بودن کارکنان در محیط خطر اطمینان حاصل کند و سپس با انجام آزمایش مطمئن شود که منابع تأمین انرژی پیش از انجام تنظیمات، تمیز کاری و  تعمیرات قطع می باشند.
 • به جز وضعیت های اضطراری که برای برداشتن قفل و بر چسب حتما نیاز به فرد اموزش دیده و دارای مجوز است، در دیگر موارد موضوع را هر چه سریع به اطلاع سرپرست کار خود برسانید.

ماشین آلات الکتریکی

نکات ایمنی دیگر

 • اگاهی داشتن از خطرات ناشی از ماشین آلات و دستگاه هایی که با جریان برق کار می کنند. این به این معنا است که وسیله ای که به ظاهر ایمن به نظر می رسد، نمی تواند لزوماً از برق قطع باشد.
 • از دستگاه های برقی فاصله بگیرید.
 • از قفل و پرچسب مخصوص برای این کار برای اهداف دیگر استفاده نکنید.
 • در صورت مشاهده هر گونه پوسیدگی سیم برق یک وسیله ی برقی و هرگونه خرابی، فوراً سرپرست کار خود را در جریان مشکل بروز کرده قرار دهید. و از کار کردن و روشن کردن آن وسیله ی برقی خودداری کنید.
 • از برداشتن محفظه ی ایمنی جداً خودداری کنید.
 • در صورتی که محفظه ی ایمنی و پوشش محافظ یک وسیله ی برقی برداشته شده بود و یا اینکه صدمه دیده بود، مورد را به اطلاع ناظر کار برسانید که برای آن اقدامی صورت بگیرید و آن وسیله ی برقی را روشن نکنید.
 • اگر به صورت تخصصی و مناسب برای تنظیم، تمیز کاری و تعمیر وسیله ی برقی آموزش نده اید هیچ گاه دست به چنین اقدامی نزنید.

بایدها:

 • داشتن اطلاع از این که کدام یکی از دستگاه و تجهیزات برقی باید پیش از تنظیم، تمیز کاری و تعمیر از منبع برق جدا شده باشد.
 • آشنا شدن با قفل ها و بر چسب های مخصوص برای قفل کردن و پر چسب گذاری وسایل و تجهیزات خراب و معیوب
 • بیرون رفتن از محیط و مکانی که در آنجا فرد آموزش دیده و دارای مجوز قصد استفاده از قفل و برچسب را دارد

نبایدها:

 • استفاده از برچسپ ها و قفل های مخصوص دستگاه ها و ماشین آلات الکتریکی
 • برداشتن قفل و پرچسب روی وسیله ی برقی معیوب و خراب از روی دستگاه
 • روشن کردن وسیله ی قفل گذاری و بر چسپ خورده و کار کردن با آن

ماشین آلات الکتریکی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 + 19 =