رعایت اصول ایمنی در زمان استفاده از سنگ پرس و دستگاه برش

 نحوه ی استفاده از سنگ پرس و دستگاه برش را باید به کارگران آموزش داد و با تهیه ی تجهیزات ایمنی باید از میزان خطرات موجود کم کرد.اداره ی ایمنی و سلامت شغلی (OSHA) پیشنهاد می کند که با طرح…

کاربرد دستکش عایق برق

در حوزه تجهیزات حفاظت فردی، دستکش‌های محافظ اولین خط دفاعی را در برابر انواع خطرات ارائه می‌دهند. در اغلب موارد، آنها برای محافظت از دست در برابر ضایعات، بریدگی، مواد شیمیایی، بیولوژیکی و…

توسعه و رفتار آتش

اولین قدم برای متوقف کردن آتش سوزی، شناسایی صحیح حادثه، فعال کردن سیستم اعلام حریق و پاسخ درست سیستم اضطراری اطفاء حریق می باشد. این اغلب عملکرد سیستم آتش نشانی و زنگ خطر است. بسته به…