مرور برچسب

خرید لباس کار

راهنمای انتخاب مناسب ترین لباس هنگام خرید لباس کار

لباسی که شما برای شروع فعالیت و کار به تن می کنید که هم وجه و ظاهر حرفه ای خود را نشان دهید و هم بتوانید از تمام بدنتان حین کار محافظت کنید را لباس کار می گویند. اما برای خرید لباس کار به چه…

هنگام خرید لباس کار باید به چه مواردی دقت کنیم؟

هنگام ورزش چه لباسی به تن می کنید؟ برای مهمانی ها چه نوع لباسی را می پسندید؟ آیا قبول می کنید که لباس ورزشی را برای مهمانی استفاده کنید یا پیراهن شلواری که برای مهمانی می پوشید را برای سالن…

لباس کار چیست؟ ضرورت های استفاده از لباس کار را بدانیم

لباسی که به تن می کند باید متناسب با موقعیت اجتماعی و حرفه ای شما باشد. لباس تن شما معرف شخصیت شماست. لباسی که شما در موقعیت کاری به تن می کنید و به نوعی پوشش حفاظتی و ایمنی شما را فراهم می…